WhisperWeb

Så kom afgiften...

Godt håndværk fra politikernes side? -nej, endnu en gang er bolden havnet i eget mål.

 

Sidst i januar måned kom brevet så fra SKAT: "Fra den 1.Januar 2016 skal du betale grøn ejerafgift af din elbil". I brevet stod der at personer med elbiler skulle betale afgift siden 1.januar 2016, og der ville komme en opkrævning i løbet af februar. Der stod dog ikke hvad dette kostede og da vi skrev den 27. januar da brevet blev sendt, var det eneste man var sikker på, at den første måned af året skulle man betale for også selvom man pillede det dyrt betalte metal, der sad foran og bag på bilen af den dag brevet blev modtaget, for den første måned var allerede gået da man fik melding om at der skulle betales.

Det må ellers være en nem måde at drive forretning på: at kunne oplyse ”kunden” om at denne skulle betale for noget bagud i tiden, og vi sender en regning på et eller andet tidspunkt i den kommende måned, du kan jo prøve at gætte hvad den bliver på.

 

Indfasningen af afgifter på elbiler skulle komme før eller siden, og det er sådan set fair nok at også elbiler skal yde noget. Ideen med at elbilen var fritaget var jo at den skulle få fodfæste så den kunne konkurrere med fossil bilerne, og derefter langsom indfases i takt med at elbilernes produktionsomkostninger kom ned i et prisleje hvor man ville købe dem selv med afgift, og derfor er afgift-fritagelsen skubbet siden starten af firserne, da vi endnu ikke har nået dette niveau, heller ikke nu hvor afgiften alligevel indfases.

 

Vores nuværende afgiftssystem til opkrævning af løbende afgifter (grøn ejer afgift for biler efter årg. 1997) basere sig på hvor højt et forbrug bilen har per kørte kilometer. Før 1997 var det basseret på hvor meget bilen vejede (vægtafgift), fælles for de to var dog at man var nødt til at skelne imellem diesel og benzin biler da taksterne ikke skulle være ens for forbrug / vægt, kort sagt, en benzinbil og en dieselbil der kører lige langt på en liter brændstof og vejer det samme, skal ikke betale det samme i afgift.

 

Nu skal elbilerne så til at betale afgift og det mest naturlige ville jo så være, at lave en tredje kategori til elbiler, hvor man havde en differentieret afgift, basseret på vægt for ældre elbiler og forbrug på nyere elbiler som det nuværende system for fossilbilerne, men dette var ikke tilfældet, det var åbenbart ikke ”politisk muligt”.

 

 

Man måler elbilers forbrug i Wh/km (Watt-timer pr. kilometer) og da man har disse tal fra fabrikkerne ville det være naturligt at man skulle betale afgift efter disse. En lille elbil med et lavt forbrug skulle betale lidt og en stor elbil med høj forbrug skulle betale meget, som vi kender det fra diesel og benzin bilerne. Men politikerne havde en anden ide, de ville omregne det elektriske forbrug til kilometer pr liter og valgte at man skulle sidestille forbruget med hmmmmm lad os sige benzinbilerne. Omregningen fra energiforbrug målt i Wh pr. km til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km foretages ved at dividere det oplyste energiforbrug fra fabrikken målt i Wh pr. km med en fast faktor på 91,25.

Dette medfører at selv den mest forbrugende elbil - TESLA S, en fantastisk flot luksusbil med imponerende teknik fordelt over en totalvægt på 2670kg der har et elektrisk forbrug på 215 Wh/Km blive sat ind i benzinkategorien med et "brændstofforbrug" beregnet til 42,4 km/l, og da den laveste takst for benzin biler hedder "mere end" 20km/liter lander alle person-elbiler nyere end årgang 1997 på 610kr om året uanset forbrug / vægt, altså en flad afgift for elbiler.

 

Som sidebemærkning skal det lige nævnes at laveste takst for dieselbiler er 260kr om året som f.eks. en moderne Opel Corsa havner i, så selv den mest moderne og mindst forbrugende elbil, vil ikke kunne komme ned i så lille afgift som visse dieselbiler skal betale, giver det mening ???

 

Men hvordan stiller det så person-elbiler fra før 1997? Det vil sige hovedsageligt danskproducerede elbiler som Kewet, men altså også Whisperen. Biler der er bygget uden den store komfort og ekstravagant ekstraudstyr, men med et mål for øje, nemlig et meget lavt forbrug og med datidens desværre tunge, men fuldt genanvendelige batteriteknologi - bly/syre.

 

Told og Skat har omregnet Whisperens forbrug til 87km/l (benzin) over dobbelt så langt som en TESLA og dette er endda forkert, den forbruger nemlig slet ikke så meget, men det har ingen betydning, for selvom egenvægten på en Whisper er halvdelen af en TESLAs, skal Whisperen betale 3.320kr om året i afgift mod de 620kr som en TESLA skal betale, giver det mening ??? (en tilsvarende VW Polo fra 1985 skal for øvrigt betale 2.440kr).

 

Så ikke nok med at der er ved at blive ”lukket for grænserne” med registreringsafgift så der ikke kommer flere elbiler ind i landet, men nu får alle de nuværende gamle dansk producerede elbiler dødsstødet og vil for evigt blive forvist til museer der kan fortælle historien om den gang for mange år siden da Danmark var et forgangsland når det kom til elbiler og lavet energiforbrug...